Urbana mladež sudjelovala je u projektu Competences for All (Erasmus plus mobilnost osoba koje rade s mladima), koji je okupio tridesetak osoba iz 14 europskih država.Tema projekta je bila priznavanje vještina i kvalifikacije mladih ljudi sa sa manje mogucnosti. Aktivnost je trajala od 18.01. do 24.01.2016 te se održala u Bonnu u Njemackoj.

 

Na aktivnosti smo ucili o raznim pristupima i metodama priznavanja vještina i kvalifikacija naših ciljanim skupinama sa manje mogucnosti. Glavni cilj aktivnosti je bio unaprijediti znanje sudionika o procesu i rezultatima neformalnog ucenja te procjenjivanje kompetencija mladih s manje mogucnosti pomocu razlicitih alata za procjenu u inkluzivnom radu s mladima.

 

U prilogu vam donosimo nekoliko foto doživljaja sa projekta…