U sklopu Erasmus projekta “Dance tools for inclusion” 35 mladih iz 11država EU sastaje se u Zagrebu kako bi napravili zajednicki prirucnik oinovativnim plesnim metodama koji ce biti besplatno dostupan svima online. Kroz8 dana plesnih radionica, djeljenja znanja te diskusija na temu plesneedukacije te socijalne ukljucenosti, izraditi ce se prirucnik “Dance tools forinclusion”.

Osim raznovrsnih metoda i alata vezanih za plesnu edukaciju, prirucnik ce sesastojati i od komentara plesnih trenera i plesaca iz partnerskih država natemu socijalne ukljucivosti mladih te poboljšanja društvenog života kroz ples.

U projektu sudjeluju Hrvatska, Slovenija, Španjolske, Poljska, Slovacka, Litva, Italija, Bugarska,Grcka, Rumunjska te Ceška Republika. Projektne aktivnosti traju od 28.10. do04.11.2016. dok ce se nakon toga finalizirati prirucnik“Dance tools forinclusion”. Pocetkom prosinca možete ocekivati finalnu verziju na web straniciwww.urbanamladez.hr ili na FB stranici www.facebook.com/urbanamladez koja cebiti besplatna za skinuti.

Udruga Urbana mladež je domaca organizacija koja je zadužena za provedbuovoga projekta u suradnji sa partnerskim organizacijama Gor, AssociacióPirineus Creatius, Dom Kultury “Zacisze” w Dzielnicy Targówek m.st.Warszawy , Fondazione Teatro della Citta di Livorno Carlo Goldoni , ObshtinskiMladejki dom, Asociacija Apkabink Europa, HELLASFORUS , Asociatia UmanitaraFAM, Tmelník z.s. i SYTEV.