Sunce, Maksimir? Rasprava o besplatnom putovanju? Da li je ovo istina ili sanjamo? 🙂
U ovom izdanju CRO – EU – PLANET EARTH događanja umjesto prezentacija s vama ćemo pričati o svim pitanjima koja vas zanimaju. I smatramo da je to najbolje napraviti u Maksimiru, na livadi, dok hvatamo sunce, sjedimo na dekama i jedemo čips 🙂
Svi smo mi ćuli negdje nešto da netko putuje po svijetu besplatno? Da li je ovaj mit istinit? Mogu li ja putovati svijetom bez novaca?

S vama ćemo podijeliti naša iskustva sa EVS-a (Europska volonterska služba), Erasmus projekata razmjene mladih (Youth exchange) i Treninga osoba koje rade s mladima (Training course). Osim što smo mi bili sudionici na svim ovim projektima, također ih i pišemo te organiziramo, tako da nass možete pitati pitanja iz bilo koje perspektive koja vas zanima. Svi ovi projekti se sastoje od mobilnosti, što znači da mladi putuju u druge države kako bi sudjelovali u neformalnoj edukaciji i svi troškovi su pokriveni od Europske Unije.

S vama ćemo također i podijeliti naša iskustva sa Couchsurfinga, web platforme koja spaja lokalce i ljude koji vole putovati u smislu da im lokalci nude besplatno smještaj a zauzvrat upoznaju ljude iz raznog dijela svijeta. Mi smo ugostili ljude a i bili gosti u raznim državama. Drage volje ćemo s vama podijeliti naše utiske i bitne informacije.

Workaway.info! Web platforma za volontiranje diljem svijeta. Smještaj i hrana u zamjenu za 4 sata volontiranja dnevno bilo gdje u svijetu. Odlična stvar.

Organizator eventa; Urbana mladež
Teme: EVS, Erasmus +, Couchsurfing, Workaway

Datum: 02/09/2017. Subota 17:00h
Mjesto održavanja: U 17h se nalazimo u Maksimir Parku, ispred Info centra koji je nasuprot restorana “Maksimir”, odmah nakon glavnog ulaza. Nakon toga idemo na livadu kod pozornice koja je između dva jezera (sa onom plavo-bijelom metalnom konstrukcijom). Ukoliko zakasnite dođite direktno na livadu. Ispred Info centra a i na livadi imati ćemo otvoreni crni kišobran kako bi nas znali raspoznati.

Pridruži nam se: ulaz besplatan, Roberto Mesir, projektni menadžer za Erasmus projekte kao gost predavač, sve prezentacije će se održati na engleskom jeziku
Molim vas da nas obavijestite o vašem dolasku tako da ispunite ovaj upitnik: https://goo.gl/forms/A7N7BeVVqd9RuoZp2

Event “How can I travel for free? CRO – EU – PLANET EARTH” je dio EVS projekta “Youth mobility – Cro – EU” financiran od Europske Unije. Cilj projekta je informiranje i uključivanje hrvatske mladeži u razne edukativne, poslovne i volonterske projekte vezane uz putovanja te povećanje mobilnosti. Ovo je jedan od eventa u nizu koji ćemo organizirati. Ukoliko želite biti informirani o različitim mogućnostima koji nudi “Planet Zemlja” možete se prijaviti na našu emailing listu tako da pošaljete email sa imenom, prezimenom te datumom rođenja na urbanamladez@gmail.com.

Pratite naše evente na facebook.com/urbanamladez/

“How can I travel for free?” Personal experiences: EVS, Erasmus +, Couchsurfing, Bla Bla Car.

Sun, Maksimir? Free travel discussion? Is this true or are we dreaming? 🙂
In this edition of the CRO – EU – PLANET EARTH we decided to simply talk to you about all the questions that interest you about topics we cover. And we think it’s best to do it in Maksimir Park, while we sunbathe, sit on blankets and eat chips 🙂

All of us heard somewhere, something that someone is traveling for free? Is this legend true? You can travel the world without money?

We will share with you our personal experience of EVS (European Voluntary Service), Erasmus programs(Youth Exchanges and Training courses). Apart from participating in all of these projects, we are also writing and organizing them so you can ask questions from any point you are interested in. All these projects consist of mobility which means young people travel to other countries to participate in non-formal education and all costs are covered by the European Union.

We will also share with you our experience with Couchsurfing, a web platform that connects locals and people who like to travel where locals offer free accommodation and in return meet people from all over the world. We hosted people and were guests in various countries. We would love to share our impressions and important information with you about this way of traveling for free.

Workaway.info! Web platform for worldwide volunteering! Accommodation and food in exchange for 4 hours of your volunteering per day!

Event organizator: Urbana mladež

Date: 02/09/2017. Saturday 17:00h
Topics: EVS, Erasmus+ programs, Couchsurfing, Workaway
Venue: At 17:00 we meet in Maksimir Park, in front of the Info Center opposite the “Maksimir” restaurant, right after the main entrance. After that, we go to the grass field, beside the stage which is between two lakes (stage with that blue-white metal construction). If you are late, come directly to the grass field beside stage. In front of Info Center and in the grass field we will have an open black umbrella for you to recognize us.

Join us! Entrance is free. Roberto Mesir, a project manager for Erasmus projects will be a Guest Speaker, all presentations will be on English language.
Please let us know that you are coming by filling out this form: https://goo.gl/forms/A7N7BeVVqd9RuoZp2

Event “How can I travel for free? CRO – EU – PLANET EARTH” is part of EVS project “Youth mobility – Cro – EU” funded by European Union. Objective of the project is to inform Croatian youth and involve them in various educational, work related, volunteering and traveling opportunities. This event is just one of many that are organized! If you want to be updated on various opportunities Planet Earth has to offer please subscribe to our mailing list by sending us email on urbanamladez@gmail.com with title “Subscribe” and put in your name and surname and year of birth.

Follow our events on facebook.com/urbanamladez/