Tražimo dva sudionika (m/ž) za Erasmus Sport projekt “Urban Life” čija se prva faza u formi Kick Off sastanka održava u Madridu od 7.-9. travnja. Uslovi za sudjelovanje:

* 18+ godina;

* dobro poznavanje engleskog jezika;

* zainteresiranost za sport;

Projektom su pokriveni troškovi smještaja, obroka i putni troškovi.

Za više informacija i prijavu kliknite ovde.