Veliko Hvala našim medijskim partnerima koji su popratili projekt “Entrepreneurship is a piece of cake” na svojim portalima…
http://plaviured.hr/europski-projekt-o-poduzetnistvu-za-mlade/

http://studentski.hr/studenti/vijesti/europski-projekt-o-poduzetnistvo-za-mlade-entrepreneurship-is-a-piece-of-cake

http://www.soundguardian.com/europski-projekt-poduzetnistvo-za-mlade

http://www.h-alter.org/vijesti/poduzetnistvo-za-mlade

http://sisak-projekti.hr/novosti/europski-projekt-o-poduzetnistvo-za-mlade-entrepreneurship-is-a-piece-of-cake/