Napokon je vani i video sa partya Urbane Mladeži u Tabanu! Kako li je samo nam bilo zabavno Provjerite na videu!