INxFusion: Održane radionice plesa i stvaranja glazbe

“INxFusion lokalne aktivnosti” je aktivnost koja je imala za cilj podizanje svijesti o raznolikosti, stereotipima i predrasudama te poučavanje o plesu hip-hopa.

Prije aktivnosti pripremili smo pjesmu koja kombinira glazbeni spoj s društvenim sadržajem. Stvorili smo ga s sudionicima projekta te članovima naše organizacije.

Pjesmu možete skinuti ovdje.

Playmaker nam govori kako je to odrastati u siromašnom dijelu Zagreba i biti dio manjine.

U INxFusion lokalnim aktivnostima, kretali smo sa igrama upoznavanja, igrama za ples i razbijanjem stereotipa. Kroz ples smo stvorili metode koje pomažu shvatiti ciljeve samoga projekta. Na radionicama je atmosfera bila prijateljska i otvorena, a djeca su naučila o različitosti i kako plesati hip-hop.

Radionice  su održane  u Centru za mlade pod nazivom Pogon i Jedinstvo, Trnjanski nasip bb, Zagreb, Hrvatska 20.09.2018.

Cilj aktivnosti kroz igre i ples jest razumjeti da smo svi različiti i da bismo trebali biti poštovati druge ljude, kulture i tradicije.

Konkretnije, glavni ciljevi su bili:

1. Podignuti svijest da svi imamo predrasude i da treba na njima raditi
2. Podignuti svijest da svi možemo doprinijeti našim razlikama i da uvjek treba držati otvoren um.
3. Staviti se u tuđu poziciju i pronaći način uključivanja svih članova zajednice u aktivnosti.
Profil sudionika:

Djeca u dobi od 8 do 16 godina zainteresirani za učenje o različitosti i plesu.

Radionice su bile organizirane u Centru za mlade pod nazivom “Pogon i Jedinstvo”, Trnjanski nasip bb, Zagreb, Hrvatska 20.09.2018. Više fotki sa radionice možete pogledati ovdje.

Projekt je financiran od Europske Unije i dio je Erasmus plus programa

***ENGLISH VERSION***

INxFusion: local activities: Dance workshops & Music creation

“INxFusion local activities” was an activity that aimed to raise awareness of diversity, stereotypes and prejudice and teach how to dance hip-hop.

Prior to the activity, we have prepared a song which combines musical fusion with a social content. We created it involving participants of the project, members of our organisation and others.

You can download the song here.

Playmaker tells us how to grow up in the poor part of Zagreb and be part of the minority.

In “INxFusion local activities”, the journey went through ice breaking and name games to dance and breaking stereotypes tasks. We have created methods that help to understand the objectives of our activity. There was a friendly and open-minded atmosphere and the children learned about diversity and how to dance hip-hop.

The aim of the activity through tasks of games and dance was to understand that we are all different and that we should be respectful towards other people and their opinions.

More specifically, the main objectives are:
1. Raise awareness that everybody has prejudices and that we should work on it.
2. Raise awareness that we all can contribute with our differences – keep an open mind.
3. Step into other people’s shoes and recognize the way to include them in activities.

The profile of the participants:
Children aged 8-16 interested in learning about diversity and dancing.

The training was organised in a youth centre called “Pogon i Jedinstvo”, Trnjanski nasip bb, Zagreb, Croatia on 20.09.2018. More photos from this event you can find here.

Project is funded by European Union and it is a part of Erasmus plus programme.