PMP Plesni Studio & Kulturni centar Dubrava te pozivaju da se prikljuciš na besplatne radionice!

Program (1.2. Subota):
od 10 do 11h BreakDance
od 11 do 12h Hip-Hop

Treneri: Luka Anakovic aka Lux = BreakDance
Ana Bušic aka Buxa = Hip-Hop

Ulaz je besplatan i otvoren za sva godišta, od najmanjih limaca do seniora!

Adresa: Dubrava 51a, Kulturni centar Dubrava