INxFusion: Lokalne aktivnosti: Plesne radionice i stvaranje glazbe

 

“INxFusion lokalne aktivnosti” je aktivnost koja ima za cilj podizanje svijesti o raznolikosti, stereotipima i predrasudama te poučavanje o plesu hip-hopa.

Prije aktivnosti pripremili smo pjesmu koja kombinira glazbeni spoj s društvenim sadržajem. Stvorili smo ga s sudionicima projekta te članovima naše organizacije.

Pjesmu možete skinuti sa sljedećeg linka https://drive.google.com/file/d/1AXttNYo99OwcycECWqvvjNasm9K8Vwh8/view?usp=sharing

Playmker nam govori kako je to odrastati u siromašnom dijelu Zagreba i biti dio manjine.

U INxFusion lokalnim aktivnostima, krećemo sa igrama upoznavanja, igrama za ples i razbijanjem stereotipa. Kroz ples stvaramo metode koje pomažu shvatiti ciljeve samoga projekta. Na radionicama će biti prijateljska i otvorena atmosfera, a djeca će naučiti o različitosti i naučiti kako plesati hip-hop.

Cilj aktivnosti kroz igre i ples jest razumjeti da smo svi različiti i da bismo trebali biti poštovati druge ljude, kulture i tradicije.

Konkretnije, glavni ciljevi su:

  1. Podignuti svijest da svi imamo predrasude i da treba na njima raditi
    2. Podignuti svijest da svi možemo doprinijeti našim razlikama i da uvjek treba držati otvoren um.
    3. Staviti se u tuđu poziciju i pronaći način uključivanja svih članova zajednice u aktivnosti.

Profil sudionika:

Djeca u dobi od 8 do 16 godina zainteresirani za učenje o različitosti i plesu.

Radionice  će biti organiziran u Centru za mlade pod nazivom Pogon i Jedinstvo, Trnjanski nasip bb, Zagreb, Hrvatska 20.09.2018.

Projekt je financiran od Europske Unije i dio je Erasmus plus programa

***ENGLISH VERSION***

INxFusion: local activities: Dance workshops & Music creation

 

“INxFusion local activities” is an activity that aims to raise awareness of diversity, stereotypes and prejudice and teach how to dance hip-hop.

Prior to the activity, we have prepared a song which combines musical fusion with a social content. We created it involving participants of the project, members of our organisation and others.

You can download the song from the following link https://drive.google.com/file/d/1AXttNYo99OwcycECWqvvjNasm9K8Vwh8/view?usp=sharing

Playmker tells us how to grow up in the poor part of Zagreb and be part of the minority.

In “INxFusion local activities”, the journey goes through ice breaking and name games to dance and breaking stereotypes tasks. We have created methods that help to understand the objectives of our activity. There will be a friendly and open-minded atmosphere and the children will learn about diversity and learn how to dance hip-hop.

The aim of the activity through tasks of games and dance is to understand that we are all different and that we should be respectful towards other people and their opinions.

More specifically, the main objectives are:
1. Raise awareness that everybody has prejudices and that we should work on it.
2. Raise awareness that we all can contribute with our differences – keep an open mind.
3. Step into other people’s shoes and recognize the way to include them in activities.

The profile of the participants:
Children aged 8-16 interested in learning about diversity and dancing.

The training will be organised in a youth centre called Pogon i Jedinstvo, Trnjanski nasip bb, Zagreb, Croatia on 20.09.2018.

Project is funded by European Union and it is a part of Erasmus plus programme.